Stan majątkowy PIW
Zespół ds.Finansowo-Księgowych informuje,
że Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pszczynie
posiada następujący majątek (wg.stanu na dzień 01.01.2019r)

I. Środki trwałe o wartości brutto: 649.659,72zł

grupa 0 - grunty (grunt w trwałym zarządzie)
101.320,00zł

grupa 1 - budynki i lokale (budynki w trwałym zarządzie)
125.553,97zł

grupa 3 - kotły i maszyny energetyczne (kocioł CO)
13.312,55zł

grupa 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
(komputery, drukarki, telefony)
118.985,29zł

grupa 5- maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (odśnieżarka)
6.373,27zł

grupa 7- środki transportu (3 samochody służbowe)
179.733,00zł

grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
(trychinoskopy, meble, broń Palmera, drobny sprzęt weterynaryjny i laboratoryjny)
104.381,64zł


 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 08 lipiec 2021 14:02 Redaktor BIP
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08 lipiec 2021 14:23 Redaktor BIP