Aktualne publikacje dotyczące bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego


Załączone pliki:

HACCP wytyczne [pdf]

Wniosek o rejestrację gospodarstwa prowadzącego sprzedaż bezpośrednią [docx]

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących Rolniczy Handel Detaliczny (RHD) produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną [docx]

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju bydła do dwunastego miesiąca życia urodzonego w państwach lub ich regionach o kontrolowanym oraz nieokreślonym ryzyku występowania bse,
owiec lub kóz w wieku powyżej 12 miesięcy lub owiec lub kóz, które mają stały siekacz wyrżnięty z dziąsła, w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny [docx]

Oświadczenie lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią [docx]

Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią [docx]

[2022-09-27]