Dostęp do pozostałych informacji publicznych


Strona informacyjna na temat zasad uzyskiwania dostępu do informacji publicznych (nie publikowanych w BIP).

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne i informacje z ograniczonym dostępem do danych. Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

W Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pszczynie nie udostępniamy danych znajdujących się w rejestrach:

{brak danych}

Udostępnienie danych z wymienionych powyżej rejestrów może nastąpić na wniosek.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej: [Plik PDF]


 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pdf 114.34 KB Redaktor BIP
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 lipiec 2021 16:46 Redaktor BIP
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 08 lipiec 2021 15:58 Redaktor BIP
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08 lipiec 2021 15:59 Redaktor BIP
Artykuł został zmieniony. piątek, 09 lipiec 2021 14:48 Redaktor BIP