Sprawozdanie finansowe jednostki na dzień 31.12.2020r.

  1. Bilans jednostki budżetowej
  2. Rachunek zysków i
...

Sprawozdanie finansowe jednostki na dzień 31.12.2021r.

  1. Bilans jednostki budżetowej [pdf]
  2. Rachunek
...