Finanse publiczne

Sprawozdanie finansowe jednostki na dzień 31.12.2023r.

    Bilans jednostki budżetowej [pdf]
    Rachunek zysków i strat [pdf]
    Zestawienie zmian w Funduszu [pdf]
    Informacja dodatkowa [pdf]

 


 

Sprawozdanie finansowe jednostki na dzień 31.12.2021r.

  1. Bilans jednostki budżetowej [pdf]
  2. Rachunek zysków i strat [pdf]
  3. Zestawienie zmian w Funduszu [pdf]
  4. Informacja dodatkowa [pdf]

 

Stan majątkowy PIW
Zespół ds.Finansowo-Księgowych informuje,
że Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pszczynie
posiada następujący majątek (wg.stanu na dzień 01.01.2019r)

I. Środki trwałe o wartości brutto: 649.659,72zł

grupa 0 - grunty (grunt w trwałym zarządzie)
101.320,00zł

grupa 1 - budynki i lokale (budynki w trwałym zarządzie)
125.553,97zł

grupa 3 - kotły i maszyny energetyczne (kocioł CO)
13.312,55zł

grupa 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
(komputery, drukarki, telefony)
118.985,29zł

grupa 5- maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (odśnieżarka)
6.373,27zł

grupa 7- środki transportu (3 samochody służbowe)
179.733,00zł

grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
(trychinoskopy, meble, broń Palmera, drobny sprzęt weterynaryjny i laboratoryjny)
104.381,64zł


 

WPIS DO KRAJOWEGO REJESTRU URZĘDOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ
Z DN.8.09.2009

ZAŚWIADCZENIE U NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM REGON: 276285738


 

Sprawozdanie finansowe jednostki na dzień 31.12.2020r.

  1. Bilans jednostki budżetowej
  2. Rachunek zysków i strat
  3. Zestawienie zmian w Funduszu
  4. Informacja dodatkowa

Informacja sporządzona na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


 Informacja sporządzona na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. [>>>]