Plany finansowe

W tym dziale publikujemy roczne plany finansowe Przykładowej Instytucji oraz plany finansowe przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy pomocowych i europejskich.

Plan finansowy Naszej Przykładowej Gminy na rok 2016 przewiduje przychody w wysokości 156 mln złotych, a wydatki w kwocie 172 mln. Różnica sfinansowana zostanie z kredytu.

Plan finansowy Projektu Dostosowanie serwisu www do wymogów WCAG 2.0 przewiduje wydatki w wysokości 125 tysięcy złotych na dostosowanie 10 serwisów instytucji publicznych Naszego Miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych i 20 tys. złotych na przeprowadzenie audytów dostepności.