KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH [plik PDF]
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pszczynie 43-200 Pszczyna, ul. Gen. Hallera 7 reprezentowanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.


2. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Mirosławem Midor poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na adres Administratora Danych Osobowych.


3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) Wypełnienia obowiązków prawnych oraz realizacji czynności urzędowych ciążących na Administratorze.
b) Realizowania umów zawartych z kontrahentami.
c) W pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.


4. Podstawa prawna przetwarzania danych.
a) Na podstawie obowiązujących przepisów weterynaryjnych.
b) Zawartych umów art.6 ust. 1 lit. b RODO.
c) Udzielonej zgody art.6 ust. 1 lit. a RODO.
d) Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze art.6 ust. 1 lit. c RODO.


5. Pani/ Pana dane osobowe mogą być ujawnione:
a) Pracownikom/współpracownikom Administratora Danych Osobowych upoważnionym do ich przetwarzania na polecenia Administratora.
b) Uprawnionym organom publicznym.
c) Podmiotom świadczącym usługi informatyczne i prawne.
d) Podmiotom którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (w przypadku danych, które są udostępnione na podstawie Pana/Pani zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.


7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy niezbędny do realizacji celu w pkt. 3 klauzuli a po tym okresie mogą podlegać archiwizacji zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.


8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwej w zakresie ochrony danych osobowych instytucji nadzoru w razie przetwarzania Pani/Pan danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


9. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.


10. Podanie danych osobowych jest:
a) Obowiązkowe jeśli jest wymogiem ustawowym związanym z realizacją zadań Inspektoratu.
b) Dobrowolne jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy.

UWAGA
ważna informacja dot. ASF

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pszczynie
43-200 Pszczyna, ul. Gen. Hallera 7

telefon: 32 210 51 66

faks: 32 506 50 28

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://piwpszczyna.pl

e-PUAP


Godziny pracy Urzędu : 7:30 - 15:30 [Pn - Pt]


 


 

Wersje archiwalne stron internetowych:

www.piwetpszczyna.pl

bip.piwetpszczyna.pl


 

Witaj na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pszczynie
43-200 Pszczyna, ul. Gen. Hallera 7


Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny,
składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej.

Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Strona podmiotowa PIW w Biuletynie Informacji Publicznej utworzona została na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 z 2001 r.) oraz rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. nr 67, poz. 619 z 2002 r.).

 
 

 

Podkategorie