Sposoby załatwiania spraw i godziny pracy Urzędu

Dni i godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie:

W każdy Poniedziałek w godzinach 8:00 - 10:00
w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pszczynie, ul. Gen.Hallera 7 , 43-200 Pszczyna

Przyjmowanie podań wniesionych ustnie do protokołu w sprawach:

kierowanych do Powiatowego Lekarza weterynarii w Pszczynie
od Poniedziałku do Piątku w godzinach 7:30 - 15:30
w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pszczynie, ul. Gen.Hallera 7 , 43-200 Pszczyna

Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy przesyłać na adres:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie, ul. Gen.Hallera 7, 43-200 Pszczyna
lub przesyłać faksem na numer: (32) 210-51-66

Przyjmowanie korespondencji:

W kancelarii Urzędu - w Pszczynie, ul. Gen.Hallera 7.

Skargi, wnioski i petycje są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego - Dział VIII (Dz. U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 - tekst jednolity) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46).


 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 08 lipiec 2021 14:38 Redaktor BIP
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08 lipiec 2021 14:39 Redaktor BIP